#MYPRHOME

Allmänna villkor #MyPRHome

Vi älskar att se PR Home produkter i sin riktiga miljö, stylade i hem runt om i världen. Ibland ber vi om lov att få dela med oss av dessa inspirerande bilder/rörliga material. Vi kan publicera materialet i våra sociala medier, på vår webbsida, i tryckt marknadsföringsmaterial (ex. kataloger) och i marknadsföring på andra webbsidor, via epost. 

 

Om kunden svarar på vår kommentar och använder hashtaggen #myprhome godkänner den följande:

Du beviljar PR Home of Scandinavia AB (org.nr. 556614-9323 och hädanefter “PR Home”) en icke-exklusiv, återkallelig, royaltyfri, global licens utan numerär begränsning att använda alla bilder/rörliga material (hädanefter “material”) för vilka du har använt #myprhome, för vår marknadsföring (inklusive vår hemsida/e-handel, katalog, nyhetsbrev/e-post och i våra sociala medier). PR Home hävdar ej ägande för materialet.

Härmed intygar och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till ditt material, (ii) du har tillstånd från den eller de eventuella personer som förekommer i ditt material, för medverkan i marknadsföringssammanhang för PR Home, (iii) PR Homes användning av materialet inte utgör någon kränkning av rättigheterna hos en eventuell tredje part eller lagbrott.

Härmed försäkrar och intygar du att försvara och befria PR Home och alla personer som agerar å PR Homes vägnar, från alla kostnader och förluster som uppkommit på grund av eventuella fodringar eller efterfrågningar av någon tredje part genom användningen av ditt material, och från regelbrott mot en annan person eller entitet, och/eller brott mot gällande lagar och förordningar. Du hålls uteslutande ansvarig för alla skador som uppstått från regelbrott och/eller copyright-överträdelser, oavsett om materialet har publicerats och/eller tagits bort från vår hemsida, katalog, våra sociala medier och i e-postmarknadsföring.